ธมอ. ประเมินผล-วางแผนประจำปี

IMG_3968 (Large)

ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2018 คณะธิดาแม่พระองค์องค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมประเมินผลวางแผนประจำปี 2018-2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเป็นประธานในการประชุม มีสมาชิกเข้าร่วา จำนวน 49 คน
การประชุมในครั้งนี้ นอกจากผู้ร่วมประชุมจะได้รับฟังข้อคิดจากซิสเตอร์นิภา ในทุกเช้าก่อนเริ่มการประชุม การรายงานการประเมินผลจากการประเมินโครงการต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา จากหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ การแบ่งปันในช่วงเวลาต่าง ๆ ของสมาชิกผู้เข้าร่วม การวางแนวเป้าหมายการอภิบาลร่วมกัน การวางแผนและการเขียนแผนงานโครงการต่าง ๆ และการแบ่งปันในหัวข้อ “การค้ามนุษย์” โดยมีซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาคและทีมเป็นวิทยากรแล้ว การรื้อฟื้นและการรับธรรมนูญซึ่งได้รับการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนตามสภาพการณ์ปัจจุบัน ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สำคัญที่ทำให้การประชุมพบปะในครั้งนี้เปี่ยมไปด้วยความหมายและพลังใหม่ที่จะก้าวหน้าต่อไปในพระพรพิเศษของคณะ  more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *