ฉลองคริสต์มาสแก่นักเรียนทุน (SAD)

SAD BP (1)

วันที่ 11 ธันวาคม 2022   ซิสเตอร์อันนา กราสซี  ผู้รับผิดชอบโครงการช่วยเหลือนักเรียนยากจน ได้พบปะกับครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับทุนจากผู้มีพระคุณในโครงการ SAD ที่โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง  เพื่อส่งความสุขและมอบของขวัญให้กับครอบครัวของเด็ก ๆ   โดยมีซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง และทีมงานอาสาสมัคร  ได้จัดเตรียมกิจกรรม รับชมวีดีทัศน์ประวัติวันคริสต์มาส  ตอบคำถาม และร้องเพลงคริสต์มาสส่งความสุขให้กันและกัน   โอกาสนี้ เด็ก ๆ ได้ส่งความสุขให้กับซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกหมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่การจัดกิจกรรม  จำนวนเด็กที่ได้รับทุนมีทั้งหมด 38 คน  ขอขอบคุณสำหรับผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีน้ำใจดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *