เข้าเงียบประจำปีคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานระดับแขวง

12

วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2023  ซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน   ซิสเตอร์กุลธิดา  แก้วอุดร ซิสเตอร์รุจิรา เจริญรัตน์ และซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล ร่วมเข้าเงียบประจำปีกับคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานในฐานะจิตตาธิการ  ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวข้อ “อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับเชื้อแป้งที่หญิงคนหนึ่งนำมาเคล้าผสมกับแป้งสามถังจนแป้งทั้งหมดฟูขึ้น” (มธ 13:33)  โดย คุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ จิตตาธิการแขวง เป็นผู้เทศน์
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2023  มีพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการเข้าเงียบ  โดยคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงคณะซาเลเซียนเป็นประธาน มีสมาชิกใหม่ที่ให้คำสัญญาเข้าเป็นสมาชิกซาเลเซียนอย่างเป็นทางการจำนวน 3 ท่านได้แก่ เทเรซา สุวรรณา กิจประชุม  มารีอา นงลักษณ์  ทรัพย์ประสม และมารีอา ชลธิชา กิจเจริญ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *