ธมอ ร่วมกิจกรรม Talitha Kum Thailand

232224

วันที่ 23-27  กุมภาพันธ์ 2022   ซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง และซิสเตอร์มัลลิกา  ด้านซอม ตัวแทนของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยตัวแทนจากคณะนักบวชหญิงทั้งหมด 8 คณะ ที่ส่งสมาชิกจำนวน 16 คน  เข้าร่วมกิจกรรมกับ Talitha Kum Thailand  ในหัวข้อ “Awareness of an Economy of Care  and Empowerment for Tribal Women”   ที่หมู่บ้านพอบล้าคี ต.อุสุ  อ.ท่าสองยาง จ.ตาก   ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ดังนี้  1) ความรู้เรื่องการค้ามนุษย์  2) ความรู้เรื่องกฎหมาย/ สิทธิมนุษยชน  3) การดูแลรักษา  สุขภาพ  4)  ทรัพยากรธรรมชาติ Laudato si   5) ทรัพยากรอาหารจากธรรมชาติ  6) การบริหารจัดการกับอาหารจากธรรมชาติและอาหารที่สามารถผลิตเองได้ในชุมชน   โดยมีลักษณะการจัดกิจกรรมเป็นคาบเรียน  และสอนในระดับชั้นอนุบาล จนถึงประถมศึกษาทีที่ 6 และกลุ่มแม่บ้าน

จากกิจกรรมดังกล่าว พบว่า  ชาวบ้านในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  มีการแบ่งปันประสบการณ์ที่ดี และเห็นความร่วมมือในชีวิตประจำวันของบรรดาเด็ก ๆ เยาวชนในหมู่บ้าน ความร่วมมือกันนี้เป็นภาพสะท้อนที่ดีมากของพระศาสนจักรที่ก้าวไปด้วยกันและทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *