ม.อ. พักผ่อนประจำปี…

mu mary (Large)

ซิสเตอร์ดาริณี หมั้นทรัพย์ ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง และซิสเตอร์รุจิรา เจริญรัตน์ พร้อมด้วยคณะครู และผู้ติดตาม จำนวน 66 คน ไปทัศนศึกษาและพักผ่อนประจำปี ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ บ้านทะเลดาวโฮมสเตย์ บางชัน จันทบุรี และร่วมกันแสวงบุญ ขอพรจากแม่พระ ณ อาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล ที่จันทบุรี ในบรรยากาศแห่งความรัก ฉันพี่น้อง สนุกสนานเต็มด้วยเสียงเพลง หัวเราะ ขอบคุณแม่พระสำหรับพระพรสองวันที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *