ไม่สิ้นเสียงสายประคำ…

IMG_6810 (Large)

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2017 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ ได้ร่วมการสวดสายประคำ ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีคุณพ่อเจ้าอาวาส วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน คุณพ่อชัชวาล ศุภลักษณ์ คุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์ คุณพ่ออธิการบ้านเณรคามิลเลียน สามพราน สมาชิกซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนักงาน นักเรียนจากศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน และพี่น้องสัตบุรุษในเขตวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ได้มาร่วมกันสรรเสริญพระมารดา โอกาสเดือนแห่งแม่พระสายประคำ ในบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความรักและความศรัทธาต่อพระมารดา ...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *