ธิดารักษ์ จอมทอง ทำฉลอง 150 ปี ธมอ

IMG_6335 (Large)

24 สิงหาคม 2022   หมู่คณะนักบุญยอแซฟ บ้านธิดารักษ์จอมทอง ทำฉลอง 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  โดยบิชอบ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขเขตศาสนปกครองเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ของเชียงใหม่ 22 องค์ คณะนักบวชหญิงที่ทำงานในเขตใกล้เคียง และพี่น้องสัตบุรุษจากวัด น.มีคาแอล การีกอยส์ จอมทอง ผู้ปกครองของเด็ก ๆ มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก มีพิธีโปรดศีลล้างบาป ศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลัง รวม 26 คน  พิธีดำเนินไปด้วยความสง่างาม สงบและชวนศรัทธา
จบพิธี ทุกคนรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองของเด็ก ๆ  และจากพี่น้องสัตบุรุษจากวัด น.มีคาแอล การีกอยส์  นับเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากของบ้านธิดารักษ์ ที่วันนี้เราได้ทำฉลองครบ 150 ปีอย่างสมเกียรติ ในบรรยากาศครอบครัวจริง ๆ ทุกคนต่างสัมผัสได้ว่าทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้  มาด้วยความผูกพันฉันพี่น้อง มาส่งความสุข ร่วมยินดีกับคณะซิสเตอร์  และที่สำคัญคือ  ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้ร่วมฉลองอยู่ท่ามกลางเราด้วย  สมาชิกทุกคนในบ้านต่างซาบซึ้งในพระพรจากพระเจ้าที่เราได้รับในวันนี้อย่างอุดมบริบูรณ์  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *