อนุบาลสนุกสนาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

0T0A1229 (Large)

Funny with Thai culture games and local wisdom
15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเซนต์เมรี่แผนกอนุบาล ได้จัดกิจกรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็กมีความรู้และสนุกสนามกับการละเล่น เพลง และความหมายของการละเล่นแต่ละชนิด เด็กๆ แต่งกายชุดไทยอย่างสวยงาม และร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *