ขอบพระคุณพระเจ้า…

0T0A1214 (Large)

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 หมู่คณะเซนต์เมรี่ ได้เชิญคุณพ่อ เปโตร สดใส จันทร์โลมา สงฆ์คนที่ 31 ของสังฆมณฑลอุดรธานี ซึ่งบวชในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ท่านได้มาทำมิสซาแรก เพื่อโมทนาคุณพระเจ้า และขอบคุณหมู่คณะเซนต์เมรี่ ที่คอยช่วยเหลือและภาวนาให้กับท่าน โอกาสนี้หมู่คณะพร้อมกับกลุ่มเลาราได้แสดงความยินดีกับท่าน และภาวนาต่อไปเพื่อท่านจะได้เป็นพระสงฆ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ ของพระคริสตเจ้า…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *