ขอบคุณพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์

01

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2024  สมาชิก ธมอ และเยาวชนหอพักหญิงเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ ร่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันสรรเสริญและขอบพระคุณพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ สำหรับพระพรมากมายที่ได้รับจากพระเจ้าผ่านทางการเสนอวิงวอนของพระนางตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เฉพาะอย่างยิ่งพระพรแห่งการปกป้องคุ้มครองและการอวยพรในทุกรูปแบบ  ด้วยการสวดสายประคำอย่างศรัทธา โดยมีเล่มเทียนที่ถูกจุดวางไว้ด้านหน้าพระรูปของพระมารดาเป็นสัญลักษณ์แห่งการขอบคุณ

นอกจากนี้ ทุกคนยังได้ร่วมกันขับร้องบทเพลง “มักญีฟีกัต” ในวัดน้อยของบ้าน เนื่องในโอกาสวันฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน “มักญีฟีกัต” เป็นบทเพลงที่พระมารดามารีย์ได้ขับร้องออกมาเพื่อสรรเสริญพระเจ้า เมื่อพระนางได้รับคำทักทายจากนางเอลีซาเบธในขณะที่ทรงเสด็จเยี่ยม  เป็นบทเพลงที่น่าทึ่งและน่าประทับใจ ทั้งสะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมแห่งความสุภาพอ่อนโยนของพระมารดามารีย์อย่างที่สุด

ในช่วงสุดท้ายของการภาวนา ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี ได้กล่าวให้ข้อคิด เชิญชวนให้ทุกคนได้มีความรักความศรัทธาต่อพระมารดา และเลียนแบบคุณธรรมแห่งความรักที่รู้จักก้าวออกไปเพื่อรับใช้ ให้การช่วยเหลือแก่ผู้อื่น อีกทั้งให้มอบฝากตัวไว้ในการดูแลของพระนางเสมอ   พระนางไม่เคยทำให้ผู้ใดต้องผิดหวัง   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *