อบรมพนักงานโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี

01

วันที่ 1 มิถุนายน  2024  โรงเรียนเซนต์เมรี่จัดอบรมพนักงานในโรงเรียน  โดยซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ได้แบ่งปันเนื้อหาอุดมการประจำปีให้แก่พนักงานทั้งหมดจำนวน 35 คน      โดยมีหัวข้อคือ The dream that make you dream”   และศึกษาเนื้อหาจากจดหมายของพระสันตะปาปาฟรังซิส ถึงพี่น้องทุกคนที่อาศัยอยู่ในโลก Laudato Si    กิจกรรมเริ่มด้วยวจนพิธีกรรมแบ่งปันเนื้อหานี้อยู่ในบรรยากาศที่เรียบง่ายและเป็นกันเอง  ทุกคนมีโอกาสไตร่ตรองให้ความหมายและความสำคัญของคำว่า “น้ำบริสุทธิ์ มีคุณสมบัติอย่างไร”  โดยเทียบเคียงพระวาจาพระเจ้าเรื่อง “หญิงชาวสะมาเรีย พบพระเยซูเจ้าที่บ่อน้ำ”  ทุกคนรวมพลังกันแบ่งเป็นกลุ่มและช่วยกันคิดแนวปฏิบัติที่ถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติร่วมกันในปีการศึกษานี้ ตัวแทนพนักงาน 3 คน ได้แบ่งปันสิ่งที่ได้ข้อคิดจากน้ำ  “…น้ำยืดหยุ่นได้ ชำระล้างสิ่งสกปรก น้ำให้ชีวิตแก่ผู้ที่หิวกระหาย…”  นั่นหมายความว่า การทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเหมือนน้ำที่ไหลไปและไม่ไหลกลับ  อยากให้ทุกคนจริงใจเหมือนน้ำใส ไม่ขุ่นมัว  มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
นอกจากนั้นมีกิจกรรมการร้องเพลงและเต้นประกอบเพลง Laudato Si และเพลง Laudate Deum  เป็นการสร้างบรรยากาศด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม  หลังจากนั้นจึงได้เลือกแนวทางปฎิบัติแต่ละเดือน

กิจกรรมการอบรมและการพบปะในวันนี้ ได้ช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรภายในบ้าน  นำความยินดีมาสุ่ทุกคนในบรรยากาศฉันพี่น้อง  ก่อนจบกิจกรรม ตัวแทนพนักงานที่รับการอบรม คือ นายธงชัย  ปั้นทอง  ได้กล่าวขอบคุณบรรดาซิสเตอร์ เฉพาะอย่างยิ่ง   ซิสเตอร์บานเย็น ดวงมาลา ผู้ดูแลพนักงาน ซึ่งได้เตรียมแจกขนม พร้อมรางวัลเล็กน้อยสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์  ขอบคุณพนักงานทุกคนสำหรับความร่วมมือร่วมแรงที่ทำให้บ้านของเราสะอาด  น่าอยู่  เราจะร่วมมือกันทำให้บ้านของเราเป็นสีเขียว  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *