เข้าเงียบคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงาน 2024

01

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2024   สมาชิกคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานแขวงประเทศไทย กัมพูชา และ สปป ลาว  ทำการเข้าเงียบประจำปี 2024  ในหัวข้อ “ฝันที่ทำให้ฝันต่อ – หัวใจที่เปลี่ยนหมาป่าให้เป็นลูกแกะ”  ณ บ้านซาเลเซียนเพื่อการฟื้นฟูจิตใจ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยมีบรรดาพระสงฆ์  ซิสเตอร์ที่เป็นจิตตาธิการ  และสมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงานจากบ้านต่าง ๆ จำนวน 86 คน  ร่วมการเปิดเข้าเงียบในเย็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2024  โดยคุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ จิตตาธิการระดับแขวง เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  และตลอดการเข้าเงียบ คุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน เป็นผู้เทศน์อบรมและแบ่งปันเกี่ยวกับความฝัน 9 ขวบ ของคุณพ่อบอสโก

ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2024  สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  มีพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการเข้าเงียบ พร้อมด้วยการให้คำสัญญาของสมาชิกใหม่จำนวน 15 คน  ซึ่งทุกคนได้ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัวใหญ่ของคุณพ่อบอสโก  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *