เปิดกิจกรรมหมู่บ้าน – ธิดารักษ์ จอมทอง

01

วันที่ 30 พฤษภาคม 2024  หมู่คณะนักบุญยอแซฟ และเยาวชนธิดารักษ์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้ทำวจนพิธีกรรมเปิดกิจกรรมหมู่บ้านและมีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย บาดหลวงยอห์นบัปติสต์  ประจวบโชค  ตรีโสภา  ประธานในพิธี เป็นการเริ่มเข้าสู่การอบรมแนวปฏิบัติประจำตามคำขวัญปี 2024 ของคุณพ่อ  Ángel Fernández ARTIME ที่ว่า “ฝันที่ทำให้ฝันต่อ”  หัวใจที่เปลี่ยน “หมาป่า” ให้เป็น “แกะ”  เพื่อเป็นการก้าวเดินไปด้วยกัน  ตามเป้าหมายที่เราได้ทำความฝันและจะฝันต่อให้กลับเป็นความจริงสำหรับในชีวิตของเรา   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *