โครงการห้องเรียนชีวิต: “Digital Resilience”

IMG_3429

วันที่ 29 พฤษภาคม 2024  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีร่วมกับโรงเรียนเซนต์แมรี่ จ.อุดรธานี ได้จัดโครงการห้องเรียนชีวิตรุ่นที่ 2  มีการจัดทำหลักสูตรการใช้ Smart phone เพื่อพัฒนาโลกปัจจุบันและกิจกรรมสื่อศึกษา “Digital Resilience”  ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนเซนต์แมรี่ โดยมีนางอนงค์ คำแสงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีกล่าวเปิดโครงการ การเข้าร่วมในครั้งนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเซนต์แมรี่ จำนวน 160 คน และนักเรียนโรงเรียนกระจ่างวิทย์ จำนวน 30 คน พร้อมกับคณะครูจากทั้ง 2 โรงเรียน จำนวน 10 คน  ซึ่งทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมได้เรียนรู้การใช้ Social media application อย่างมีสติและรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นรวมถึงกฏหมายของสังคม …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *