พิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2561

IMG_2846 (Medium)

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมเลารา โดยซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติเป็นประธาน คุณครูเสาวคนธ์ ถาวรจิตร หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน และนักเรียนรับชมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้าน ตลอดปีการศึกษา 2561 โอกาสนี้ซิสเตอร์ทองอยู่ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียน หลังจากนั้นทุกคนร่วมกันเต้นประกอบเพลง...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *