กิจกรรมกระแสเรียกที่วัดขลุง และมิสซาแรกของพระสงฆ์ใหม่ซาเลเซียน

01

วันที่ 20 สิงหาคม 2022  ทีมงานฝ่ายอภิบาลซาเลเซียน นำโดยคุณพ่อนพดล ยอแซฟ คุณพ่อวรายุทธ เจริญภูมิ คุณพ่ออนุสิทธิ์ จันทร์เพ็ญ และบราเดอร์บ้านซาเลเซียน สามพราน  ศิษย์เก่าซาเลเซียน  พร้อมด้วย ซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล และซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา จากคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  จัดกิจกรรมกระแสเรียกที่วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า อ.ขลุง จ.จันทบุรี   โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคุณพ่อพินันต์ พรประสิทธิ์ เจ้าอาวาส และคุณพ่อยศธร ทองเหลือง คุณพ่อปลัด  พร้อมด้วยความร่วมมือของสัตบุรุษวัดขลุง ที่ได้ส่งลูกหลานทั้งชาย-หญิง มาร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันที่บริเวณอาคารพระหฤทัย ภายในโรงเรียนศรีหฤทัย  มีเด็กนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถม ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณ 60 คน เข้าฐานรู้จักกระแสเรียกพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส  เล่นเกมชิงรางวัล และสนุกสนานกับบรรยากาศของเสียงเพลงและความร่าเริงแบบซาเลเซียน

วันที่ 21 สิงหาคม 2022  ทุกคนได้ร่วมแสดงความยินดีกับสัตบุรุษวัดขลุง ในโอกาสพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณแรกของพระสงฆ์ใหม่ คุณพ่อเปาโล วรายุทธ เจริญภูมิ  ซึ่งเป็นลูกวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า อ.ขลุง จ.จันทบุรี   โดย บิชอปซีลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี มาร่วมพิธีและกล่าวแสดงความยินดีแก่คณะซาเลเซียน และสำหรับสัตบุรุษวัดขลุง ที่ได้พระสงฆ์ใหม่เป็นองค์ที่ 15 ของวัด  โอกาสนี้ คุณพ่อยอห์น บอสโก เทพรัตน์ ปิติสันต์ และสมาชิกซาเลเซียนได้มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อให้กำลังใจแก่พระสงฆ์ใหม่อย่างมากมาย  สร้างความตื้นตันใจให้กับคุณพ่อวรายุทธ   เฉพาะอย่างยิ่ง คุณพ่อเจ้าอาวาสและสภาอภิบาลวัดที่ได้ตระเตรียมการฉลองอย่างสง่า สมเกียรติ และเต็มด้วยความอบอุ่นในชุมชนคาทอลิกวัดขลุง ซึ่งมีการผสมกลมกลืนของวัฒนธรรมที่หลากหลาย   เมื่อจบพิธี ทุกคนร่วมรับประทานอาหารพร้อมด้วยบรรยากาศสนุกสนานของบทเพลงไพเราะ  สร้างความชื่นชมยินดีให้กับทุกคนที่มาร่วมงานครั้งนี้   …more photos… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *