สุวรรณสมโภช …แด่มาเดอร์นิภา มารดาที่น่ารัก

066

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2020  สมาชิกหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง และมารีย์นิรมล หัวหมาก พร้อมใจกันทำฉลองร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสสุวรรณสมโภช ครบ 50 ปี การปฏิญาณตนเป็นนักบวชของ ซิสเตอร์ นิภา  ระงับพิษ  อธิการิณีเจ้าคณะ    ในพิธีบูชาขอบพระคุณ  คุณพ่อศักดิ์ชัย  ตรีว่าอุดม เป็นประธานและร่วมความชื่นชมยินดีกับบรรดาซิสเตอร์ในการฉลองและรื้อฟื้นความรัก ความซื่อสัตย์ต่อพระมารดามารีย์ผู้ทรงค้ำจุน อยู่เคียงข้าง และปกป้องเราทุกคน    และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  สมาชิกทุกคนในบ้านมีมาเดอร์เป็นผู้แทนพระมารดามารีย์ และเป็น “แม่” ที่รักของทุกคน  ในบรรยากาศแห่งความสุขที่ทุกคนอยู่พร้อมหน้ากัน  ทั้งกลุ่มพนักงานในบ้าน  ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา  สมาชิก ธมอ จากทั้ง 2 หมู่คณะ  ร่วมกันร้องเพลงส่งความสุขแด่มาเดอร์ และขอพรจากบรรดาซิสเตอร์ผู้อาวุโสทุกท่าน ซึ่งเปรียบเสมือนมารดาฝ่ายจิตในจิตตารมณ์ครอบครัวซาเลเซียนของเรา  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *