เทศกาลสิ่งสร้างของพระเจ้า

1630736201883 (Large)

วันที่ 4 กันยายน 2021   หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ พร้อมด้วยพนักงาน และครอบครัวคุณครูในโรงเรียน  ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเทศกาลแห่งสิ่งสร้างของพระเจ้า โดย คุณพ่อ สุเทพ จูสวย (ซดบ) เป็นประธานในพิธี และได้แบ่งปันข้อคิดที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสนอในหัวข้อ “บ้านสำหรับทุกคน ….ฟื้นฟูบ้านของพระเจ้า” (A Home for All Renewing the Oikos of God) พระเจ้าทรงสร้างสิ่งสร้างเพื่อมนุษย์จำเป็นที่เราต้องดูแลรักษา และสิ่งสร้างที่ประเสริฐที่สุดคือมนุษย์เราที่ต้องช่วยเหลือกันและกัน เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี เพราะทุกสิ่งในโลกคือบ้าน   ในพิธีกรรม หมู่คณะได้ตั้งกระโจมอับราฮัมไว้เป็นสัญลักษณ์ที่ด้านหน้าพระแท่นภายในวัด  เพื่อเป็นเครื่องหมายในการอธิษฐานภาวนา และส่งเสริมฟื้นฟูสิ่งสร้างของพระเจ้าในโลกให้เป็นดังบ้านของเรา  หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อ สุเทพ จูสวย ได้มอบต้นไม้ “ฟ้าประทานพร” ให้กับสัตบุรุษที่มาร่วมพิธี เพื่อนำไปปลูกดูแลรักษาที่บ้านของต้นต่อไป  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *