ชาวธิดานุเคราะห์ ร่วมต้อนรับ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ ….

IMG_7376 (Large)

คณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย โอกาสมาเยี่ยมหมู่คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2019
ในเช้าวันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม ซิสเตอร์นิภา ได้พบปะกับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีตัวแทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์ ร่วมขับร้องบทเพลง “อยู่นาน ๆ ได้ไหม” การแสดงจากวงโยธวาทิต และการเต้นประกอบเพลงของตัวแทนนักเรียน ตามลำดับ พร้อมกันนี้ มาเดอร์ได้มอบข้อคิดให้แก่นักเรียนทุกคน โดยบรรยากาศในเช้าวันนี้เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และความสุขของชาวธิดานุเคราะห์…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *