“ให้เราโมทนาคุณพระเจ้า….”

IMG_4382 (Large)

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2019 สมาชิกหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน พร้อมด้วยพนักงานของบ้าน เยาวชนจากศูนย์ตาบอดหญิง สามพราน และเยาวชนธิดารักษ์ ร่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันในบรรยากาศของความศรัทธาและใจที่รู้คุณ โอกาสวันแห่งการขอบคุณระดับหมู่คณะ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย ซดบ. เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการขอบพระคุณพระเจ้า ขอบคุณคณะผู้ใหญ่ เป็นพิเศษแด่ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี ขอบคุณบรรดาผู้มีพระคุณทุกท่านและขอบคุณซึ่งกันและกันสำหรับพระคุณและความดีมากมายที่แต่ละคนได้รับตลอดมา ซึ่งแนวทางของการจัดเฉลิมฉลองในครั้งนี้ เป็นการตอบรับคำเชื้อเชิญของมาเดอร์อีวอง รังกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โอกาสปีแรกแห่งการเตรียมสู่ปีที่ 150 ของการก่อตั้งคณะ ที่ว่า “…ขอบพระคุณ…-ให้เราโมนาคุณพระเจ้าที่ทรงประทานพระคุณมากมายแก่เรา” (จดหมาย 37, 10)
โอกาสนี้หมู่คณะและผู้ร่วมงานได้เตรียมใจ ด้วยการภาวนา การระลึกถึงผู้มีพระคุณในทุกระดับด้วยการบันทึกการขอบคุณ เขียนชื่อพวกเขา และภาวนาสำหรับสมาชิกแต่ละคนเป็นพิเศษ ในบรรยกาศที่รักรู้คุณและความตั้งใจจริงที่จะทำให้การฉลองวันแห่งการขอบคุณนี้ เป็นวันที่มีความหมายอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ในเย็นวันที่ 24 สิงหาคม คณะซิสเตอร์ เยาวชนจากศูนย์ตาบอดหญิง และบรรดาพนักงานพร้อมด้วยครอบครัว ได้แสดงออกถึงความรักและความรู้คุณ ด้วยการแสดงที่หลากหลาย สวยงาม สร้างสรรค์และมีความหมาย ทั้ง ร้อง เต้น รำ และละครย้อนยุค ในชุด “จากสยาม …สู่ มอร์เนเซ…หลอมใจเป็น 1 ด้วยรักและรู้คุณ….” ในบรรยกาศที่สนุกสนาน ร่าเริงยินดี และด้วยความขอบคุณ…more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *