ธิดานุเคราะห์…อบรมพนักงานประจำปี

1

วันที่ 2 พฤษภาคม 2023   หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ จัดอบรมกลุ่มพนักงานในโรงเรียนธิดานุเคราะห์ตามอุดมการณ์ประจำปี  นำโดยซิสเตอร์ทองอยู่  กิจสกุล พร้อมด้วยบรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะ  หัวข้อการอบรมคือ “เราเป็นเชื้อแป้งแห่งความดี” เพื่อเป็นการวางแนวปฎิบัติประจำปีการศึกษา 2566 และช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะซิสเตอร์และบุคลากรภายในบ้านและโรงเรียนทุกคน  กิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง และช่วยให้เกิดความตระหนักมากขึ้นถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพลังเสริมเติมกันด้วยความรักเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเสียสละ

จากนั้นพนักงานได้แสดงความยินดีต้อนรับ ซิสเตอร์เนาวรัตน์  ธีระพัชรรังษี  อธิการิณีใหม่ของหมู่คณะ  พร้อมกับขอบคุณซิสเตอร์ทองอยู่  กิจสกุล  และซิสเตอร์มะลิวัลย์ ตันสิงห์ ซึ่งจะย้ายไปประจำในหมู่คณะใหม่ตามหน้าที่รับผิดชอบ  นับเป็นบรรยากาศของการต้อนรับและการจากลาที่อบอุ่นแบบครอบครัว และเต็มด้วยพระพรของพระเจ้าในพละกำลังที่ได้รับเพื่อกระทำหน้าที่ของแต่ละคนอย่างดีต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *