สมโภชนักบุญมารีอา มัซซาแรลโล

IMG_9987

วันที่ 13 พฤษภาคม 2023   หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู  สมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงาน พนักงานในบ้าน  ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองมาเดอร์มัซซาแรลโล  มารดาผู้ร่วมตั้งคณะ  โมทนาคุณพระเจ้าผ่านทางแบบอย่างของท่านที่เป็นรูปแบบมารดาผู้มีใจรักต่อทุกคน โดยมีคุณพ่อแอนโทนี  เรสเตลลี  อธิการโรงเรียนแสงทองวิทยา เป็นประธานในพิธี และสมาชิกซาเลเซียนมาร่วมฉลอง คุณพ่อได้ให้ข้อคิดกับเราถึงการดำรงชีวิตปัจจุบันด้วยความรัก การช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความจริงใจ

โอกาสพิเศษที่วันนี้ซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่  กิจสกุล  เข้ารับตำแหน่งอธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย พวกเราไม่ลืมที่จะภาวนาสำหรับท่านเป็นพิเศษ ขอพระพรจากองค์พระจิตเจ้าหลั่งไหลสู่ท่านอย่างอุดม เพื่อให้การนำแขวงไทยก้าวเดินไปตามจิตตารมณ์ของคณะอย่างแท้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *