ค่าย ssyv เชื้อแป้งที่ดี…จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

01

วันที่ 26 -29 เมษายน 2023   ซิสเตอร์รุจิรา เจริญรัตน์ ซิสเตอร์อันนา กราสซี  ซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทยลำภู และครู 3 คน นำนักเรียนกลุ่ม ssyv  ของโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6  จำนวน 39 คน เดินทางไปยังไปยังสถานสงเคราะห์บ้านดอนบอสโกบางสัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยมีคุณพรสวัสดิ์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ ให้การต้อนรับและเป็นผู้ประสานงาน  กิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้มีหัวข้อว่า ssyv เป็นดั่งเชื้อแป้ง ในเพื่อนเยาวชน”  นักเรียนได้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับเด็ก ๆ บ้านดอนบอสโกจำนวน 34 คน  ได้รับการอบรมและทำประสบการณ์เกี่ยวกับจิตอาสา  แบ่งปันและสอนการทำงานฝีมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  ในวันถัดไป ทั้งกลุ่มได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าจูด อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ช่วยจัดห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องอาหาร  ตกแต่งห้องเรียน   และได้มอบพัดลมจำนวน 11 ตัว  เก้าอี้ห้องอาหาร จำนวน 42ตัว รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับสถานที่นั่น ๆ   จากนั้นนักเรียนได้ออกเยี่ยมชาวบ้านในชุมชนบ้านท่าจูด จำนวน 15 ครอบครัว เป็นต้น ครอบครัวที่มีฐานะยากจน  พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พวกเขาตามความจำเป็น
นับว่า กิจกรรมครั้งนี้นักเรียน ssyv ได้ลงมือทำประสบการณ์ตรงในการให้ความช่วยเหลือ และสัมผัสกับชีวิตจริงของชาวบ้านในละแวกนั้นอย่างใกล้ชิด เป็นการฝึกความเสียสละ การแบ่งปันด้วยความยินดี รู้จักอุทิศตนในความรักและพร้อมรับใช้เพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังตอบแทน ตามแบบฉบับของคุณพ่อบอสโกและมาเดอร์มัสซาแรลโล

ในโอกาสนี้ซิสเตอร์อันนา กราสซี ได้พบปะกับกลุ่มผู้ประสานงานที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ และชาวบ้านในท้องถิ่นที่เคยได้ให้การติดตามช่วยเหลือประมาณ 7 ครอบครัว  ซึ่งพบว่าพวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามอัตภาพ และสำนึกถึงการช่วยเหลือที่ได้รับในครั้งนั้นด้วยใจที่รู้คุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *