ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตที่หนองบัวลำภู

01

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2022   ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี และสมาชิกซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากหมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน อุดรธานี พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนเซนต์เมรี่  ร่วมกับคณะสงฆ์และนักบวชในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  นำโดย บิชอป ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมลฑลอุดรธานี พร้อมด้วย บาทหลวงแบร์นาตุส นอฟรียันโต เบลลา SVD. เจ้าอาวาสวัดเขตหนองบัวลำภู และคณะนักบวชหญิง คือ คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมคุณแม่เทเรซา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคุณแม่เทเรซา  คณะซิสเตอร์รักกางเขนท่าแร่พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนมารีย์พิทักษ์  คณะภคินีออกัสตีเนียนแห่งแม่พระผู้ปลอบโยนใจ และเจ้าหน้าที่มิสซังอุดรธานี พร้อมด้วยสื่อมวลชนคาทอลิก  เดินทางไปยังตำบลอุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู  ร่วมสวดภาวนาไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตที่วัดเทพมงคลพิชัย บ้านหนองด่าน  วัดศรีอุทัย บ้านท่าอุทัย  วัดราษฎร์สามัคคี บ้านหนองกรุงศรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์ (อบต.อุทัยสวรรค์) จังหวัดหนองบัวลำภู  พร้อมด้วยมอบปัจจัยช่วยเหลือการจัดงานและมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกครอบครัว   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *