แสงสว่างเพื่อดวงวิญญาณผู้ล่วงลับที่หนองบัวลำภู

03 (Large)

วันที่ 7 ตุลาคม 2022  โอกาสวันระลึกถึงแม่พระแห่งสายประคำ  หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่  นำโดย ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี  พร้อมกับพนักงานในบ้าน ร่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันในการภาวนาสายประคำ เพื่ออุทิศแก่ดวงวิญญาณของบรรดาเด็ก ๆ ผู้บริสุทธิ์ และคุณครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรง  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์ อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู  พร้อมทั้งวอนขอต่อพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดาได้เป็นพลังและความหวังสำหรับบิดา มารดาและญาติพี่น้องที่ได้สูญเสียผู้ล่วงลับ ให้พระเจ้าได้รับดวงวิญญาณเข้าสู่ความสุขนิรันดรในสวรรค์โดยเร็ว   โดยแต่ละข้อรำพึงสมาชิกแต่ละครอบครัวของพนักงานได้นำเทียนไปวางไว้หน้าพระแท่นเพื่อระลึกและให้ดวงวิญญาณที่ได้ล่วงลับไป อาศัยแสงสว่างของสายประคำที่เป็นพลังสำหรับชีวิต และให้พระมารดาทรงดูแลคุ้มครองทุกครอบครัวให้อยู่ความคุ้มครองและพระพรของพระเจ้า อีกทั้งวอนขอให้โลกและสังคมมีสันติสุข  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *