ฉลองบิดา…ผู้มีหัวใจอภิบาลที่ยิ่งใหญ่

01

วันที่ 31 มกราคม 2021    หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ สามพราน พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในบ้าน  ร่วมสมโภชคุณพ่อบอสโก บิดาผู้ตั้งคณะ ด้วยความชื่นชมยินดีและมีใจรักรู้คุณในพระพรมากมายที่คุณพ่อได้มอบไว้ให้กับพวกเราในจิตตารมณ์ซาเลเซียน   หมู่คณะได้เตรียมการฉลองอย่างเข้มข้นตลอดช่วงตรีวาร  ซึ่งเป็นโอกาสได้ทบทวนชีวประวัติและพระพรพิเศษในชีวิตการเป็นนักอบรมของคุณพ่อบอสโก   บรรดาซิสเตอร์ร่วมสวดภาวนาวอนขอความซื่อสัตย์และความร้อนรนในจิตตารมณ์ซาเลเซียน โดยมีสัญลักษณ์ของต้นไม้ที่แต่ละพยายามคนดูแล รดน้ำ ให้เติบโตตลอดระยะเวลา 1 เดือน  และร่วมกันเสริมสร้างชีวิตการฉลองแบบซาเลเซียนด้วยการละเล่นในบรรยากาศครอบครัวพร้อมกับบรรดาเยาวชนที่อยู่ในบ้าน  ในโอกาสนี้  คุณพ่อ นพดล ยอแซฟ SDB  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  และเทศน์เตือนใจเพื่อให้เกิดความร้อนรนในการทำงานด้วยหัวใจอภิบาลตามยุคสมัยและสถานการณ์ที่ท้าทายเช่นเดียวกับคุณพ่อบอสโก บิดาผู้มีหัวใจอภิบาลที่ยิ่งใหญ่  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *