สมโภชคุณพ่อบอสโก บิดานักอบรมของเราเยาวชน

01 (Large)

วันที่ 30 มกราคม 2021    หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง พร้อมกับเยาวชนบ้านธิดารักษ์ พนักงานทุกคน  พร้อมด้วยตัวแทนคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ และซิสเตอร์คณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล (แม่ปอน) บรรดาเยาวชนจากศูนย์พันธกิจและบรรดาสัตบุรุษจากวัดนักบุญมีคาแอล การีกอยส์ จอมทอง ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชนักบุญยอห์น บอสโก บิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน โดยมีคุณพ่อเปโตร จีรภัทร รักสีขาว (SCJ ) คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ประจวบโชค ตรีโสภา   ในพิธีมิสซาบรรดาเยาวชนได้มอบสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของเยาวชนซาเลเซียน : ขยัน ศรัทธา ร่าเริง  ซึ่งเป็นผลของการอบรมของคุณพ่อบอสโก  ในบรรยากาศแห่งความศรัทธาและชื่นชมยินดีนี้ เยาวชนธิดารักษ์ได้เตรียมการแสดงละครเทิดเกียรตินักบุญยอห์น บอสโก   เมื่อจบพิธี ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ อธิการิณี กล่าวแสดงความขอบคุณบรรดาพระสงฆ์ นักบวช ที่มาร่วมพิธีและช่วยให้การฉลองมีความสง่างามมากขึ้น จากนั้นได้แจกเหรียญนักบุญยอห์น บอสโก เป็นที่ระลึกให้กับทุกคนในโอกาสนี้ด้วย  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *