ฉลองวันแห่งการขอบคุณ

01

วันที่ 7-8 กันยายน 2023  หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ฉลองวันกตัญญูระดับบ้านและโรงเรียน  สมาชิกทุกกลุ่มในบ้านร่วมกันสร้างบรรยากาศของการเตรียมจิตใจด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย  บรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะเตรียมช่อบุปผาฝ่ายจิตแห่งคำภาวนา เพื่อมอบแด่ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี และภาวนาซึ่งกันและกันเป็นระยะเวลาตลอดทั้งเดือนก่อนที่จะถึงวันฉลอง   นักเรียนทำกิจกรรมการบอกรักคณะซิสเตอร์และคุณครูอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการ์ดลายมือ ภาพวาดระบายสี และวีดีทัศน์ที่ถ่ายทอดความในใจส่งผ่านให้กับผู้ใหญ่ทุกคนที่มีส่วนในการเติบโตของพวกเขาด้วยใจรู้คุณ  สมาชิกของศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด ได้เตรียมผลงานจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเขาในงานฝีมือประเภทต่าง ๆ  เพื่อมอบเป็นของขวัญ พร้อมด้วยบทเพลงไพเราะจากนักเรียนของศูนย์ฝึกอาชีพ ซึ่งมีตัวแทนที่กำลังแข่งขันอยู่บนเวทีการประกวดร้องเพลงในรายการโทรทัศน์
ในเย็นวันที่ 7 กันยายน 2023  เป็นคืนครอบครัวที่อบอุ่นที่สมาชิกในบ้านได้มีรายการแสดงบนเวทีอย่างสวยงาม และสนุกสนาน และร่วมกันขอบคุณพระเจ้าด้วยใจกตัญญูในพิธีบูชาขอบพระคุณเช้าวันที่ 8 กันยายน 2023 พร้อมกับพระศาสนจักรที่เฉลิมฉลองการบังเกิดของพระนางมารีย์   โดยคุณพ่อลูกา เกรียงศักดิ์ กิจสกุลวงศ์ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม (SCJ) เป็นประธานในพิธี
จากนั้นมีการร่วมฉลองพร้อมกับคุณครูและนักเรียนในโรงเรียน มีการแสดงบนเวทีของนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ  ในตอนเย็นเป็นเวลาของคณะครูได้แสดงบนเวทีและทานเลี้ยงพร้อมกับบรรดาซิสเตอร์ทุกท่าน    …more  photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *