พลังแห่งรัก กตัญญู

01 (Large)

วันที่ 10 กันยายน 2023   หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง ได้จัดให้มีวันกตัญญูขึ้น ในหัวข้อ “พลังแห่งรัก  กตัญญู  …เป็นดั่งเชื้อแป้งที่มีพลังทำให้แป้งฟู     เป็นวันแห่งการแสดงออกถึงความกตัญญูที่มีต่อซิสเตอร์ยุพดี  จารุวิภาค  อธิการิณี  ผู้แทนของพระมารดา   พร้อมกับคุณพ่อประจวบโชค ตรีโสภา  หมู่คณะซิสเตอร์  เยาวชนธิดารักษ์  ศิษย์เก่าและผู้ปกครอง ร่วมฉลองในบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่นแบบครอบครัว   ซึ่งนอกจากจะเป็นการขอบคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรโอกาสวันกตัญญูด้วยกันแล้ว    ทุกคนได้แสดงความรักกตัญญูต่อคณะซิสเตอร์ด้วยสุนทรพจน์ ของขวัญที่เป็นดังสัญลักษณ์แทนใจ จากนั้นเป็นการแสดงของเยาวชน   ผู้ร่วมงาน  ช่วงบ่ายมีกิจกรรมบรรเลงดนตรีและร้องเพลง

ในตอนเย็นเด็ก ๆ แสดงออกถึงการขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยการเขียนความดีมอบให้กันเป็นของขวัญพิเศษ  ตลอดทั้งวันฉลองมีกิจกรรมในรูปแบบที่ความหลากหลายที่เป็นหนึ่งเดียวกันแสดงถึงพลังรัก   และในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ได้มาเลี้ยงอาหารด้วยน้ำใจดี ทำให้บรรยากาศการฉลองวันนี้เต็มเปี่ยมด้วยความสุขมากขึ้น  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *