เยี่ยมครอบครัวสมาชิก และบุคลากรผู้ร่วมงาน

01 (Large)

วันที่ 25 มกราคม 2021   ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ อธิการิณี และบรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง   มีโอกาสเยี่ยมครอบครัวของซิสเตอร์ อรุณี โลกวิทย์ สมาชิกในคณะ และครอบครัวของบุคลากรครูและพนักงานที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียง   พร้อมกันนั้น มีโอกาสเดินทางไปเคารพศพมารดาของป้าศรี พนักงานในโรงเรียน   และในวันรุ่งขึ้น มีตัวแทนหมู่คณะและพนักงานจำนวนหนึ่งไปร่วมพิธีฌาปณกิจศพ และส่งคำภาวนาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวสำหรับการจากไปของคุณแม่ผู้เป็นที่รักของลูกหลาน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *