ดอนบอสโกประจักษ์มา …ดรุณา “ธิดาฯ” เอย

IMG_8167 (Large)

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2021   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก โดยสร้างบรรยากาศการดำเนินกิจกรรมตามห้องเรียน ในแต่ละห้องจะได้รับการเยี่ยมเยียนจากตัวแทนคุณพ่อบอสโก และมีวจนพิธีกรรม สวดภาวนา รับชมคลิปวีดีข้อคิดจากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี   จากนั้นรับชมชีวประวัติของพ่อบอสโก จบด้วยการจับฉลาก คำสอนของพ่อ เพื่อให้นักเรียนแต่ละห้องได้ปฏิบัติตามเป็นข้อตั้งใจในการทำความดี  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *