ฉลองคุณพ่อบอสโกบิดาและอาจารย์ของเยาวชน

01 (Large)

วันที่ 29 มกราคม 2021   โรงเรียนเซนต์เมรี่ จัดฉลองคุณพ่อบอสโกบิดาและอาจารย์ของเยาวชน คุณพ่อบอสโกนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ได้มอบมรดกแห่งจิตตารมณ์ซาเลเซียนไว้ให้กับพวกเราเยาวชน จิตตารมณ์ของท่านได้ถูกปลูกฝังให้แก่บรรดาเด็กนักเรียนในโรงเรียนซาเลเซียนทั่วโลกให้เป็นคน ขยัน ศรัทธา และร่าเริง จนเกิดเป็นลักษณะที่เด่น เป็นบุคลิกที่สง่างาม เกิดทักษะที่ดีแก่ตนเองทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม โอกาสนี้ ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร การเรียนดี ความประพฤติดี และรางวัลพระธรรมคำสอนแก่นักเรียนดีเด่นในด้านต่าง ๆ และได้มอบรางวัลแก่คุณครูที่สอนนานในโรงเรียนถึง 35 ปี คือ ครูละเอียด เจริญไชย  ครบ 25 ปี คือ ครูพัชรินทร์ ลันซาง ครูอนุมาศ เพียเทพ และสุภัทรา เอื้อพิริยะกุล ครบ 20 ปี คือ ครูรัตนา นาคนิศร ครูยุคลธร หัศกรรจ์ และครูจันทร์จิรา สาริศรี    นอกจากนั้นบรรดาพี่ศิษย์เก่าจะมาร่วมฉลองคุณพ่อบอสโกและคิดถึงโรงเรียนด้วยความรักและรู้คุณ โอกาสนี้ตัวแทนคณะกรรมการศิษย์เก่าได้มอบทุนการศึกษาไว้ให้กับโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *