คริสต์มาส…สุขสันต์

DSCF7594 (Medium)

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2019 คณะซิสเตอร์ ธมอ. และเยาวชนธิดารักษ์ จอมทอง เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขและความยินดีให้แก่กันและกัน โอกาสนี้ เยาวชนธิดารักษ์ได้ร่วมใจกันแสดงรายการต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยด้วยการเต้นประกอบเพลง และละครฉากคริสต์มาส ซึ่งเสริมสร้างบรรยากาศของการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสในปีนี้ เป็นการฉลองที่มีความหมายที่แท้จริงของการบังเกิดมาขององค์พระเยซูเจ้า...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *