หอพักเอาซีลีอุมฉลองกตัญญู

01 (Large)

วันที่ 8  กันยายน 2023   หมู่คณะหอพักหญิง เอาซีลีอุม ศาลาแดง  ฉลองวันกตัญญูในหัวข้อ “Thank you”  โดยมีบรรยากาศของการเตรียมก่อนฉลองกตัญญูล่วงหน้า 1 เดือน มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น ภาวนา ทำความสะอาดบ้านในบริเวณต่าง ๆ ปลูกผักสวนครัว ตกแต่งต้นไม้ เพื่อเป็นของขวัญมอบให้แด่ ซิสเตอร์มารีอา นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี   ในช่วงเย็น หมู่คณะได้รับประทานอาหารร่วมกัน คณะซิสเตอร์ นักศึกษา ผู้ปกครอง สัตบุรุษชาวอิตาเลียน และพนักงาน และรับชมการแสดงที่น่ารักจากสมาชิกในบ้าน นำความชื่นชมให้ผู้ปกครองอย่างมาก  ขณะนี้บริเวณหอพักเอาซีลีอุมมีความสวยงาม  ทำให้ผู้คนที่เข้ามาในบริเวณบ้านและหอพักนักศึกษามีความชื่นชมยินดีสบายตาสบายใจ    …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *