“ทันสื่อ สร้างสรรค์ ปันสุข”

IMG_0716 (Large)

ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2019 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดสัปดาห์สื่อศึกษา ในหัวข้อ “ทันสื่อ สร้างสรรค์ ปันสุข” แก่นักเรียนระดับชั้นประถมถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีซิสเตอร์ศรีอุทัย โสทน เป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 20 สิงหาคม นักเรียนได้ร่วมวจนพิธีกรรมขอพรจากพระ และร่วมกิจกรรมการเดินแบบนำเสนอแอปพลิเคชัน ต่าง ๆ ในโลกโซเชียลมีเดีย โอกาสนี้ นักเรียนยังได้รับความรู้ ความเข้าใจและการตระหนักมากยิ่งขึ้นถึงการเลือกใช้สื่ออย่างเท่าทัน เฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียมีความแพร่กระจายเป็นอย่างมาก โดยมีซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม คุณครูวิรมณ บัวแดง และครูทีมสื่อของโรงเรียน ร่วมเป็นวิทยากร
….more photos….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *