กิจกรรมสัปดาห์วิทย์ฯ ม.อ….

IMG_9430 (Large)

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2019 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น ซึ่งกิจกรรมได้เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 13-16 สิงหาคม
ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ถูกจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนทบทวนความเป็นมา ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ ได้แสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ ตามความถนัด และศักยภาพของแต่ละบุคคล ได้รับความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน และฐานให้ความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ ประเภทการแข่งขัน มี 2 กิจกรรมคือ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) และการแข่งขัน Young Designer Recycle 2019 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทฐานความรู้ มี 2 ฐานที่ให้ความรู้ด้าน Science Show ของนักเรียนชั้น ม.3 จัดบริเวณลานเอนกประสงค์ และฐานความรู้ ในวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีวะ ของนักเรียนชั้น ม.4/1, ม.5/1, ม.6/1 อนึ่งในวันที่ 16 สิงหาคม ได้มีการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และมอบรางวัลแก่ทีมและผู้ชนะ https://flic.kr/s/aHsmGt5BEW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *