การศึกษาเกี่ยวกับศาสนาของผู้ใหญ่ในประเทศไอร์แลนด์

cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844

จากแหล่งข่าวที่เผยแผ่เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2019 ดร.เบอร์นาแด๊ด สวีทแมน นักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย UCD (University College Dublin) ได้นำเสนองานด้านการวิจัยว่า ที่ศูนย์มาแตร์เดอีสำหรับการศึกษาคาทอลิกที่มหาวิทยาลัย UCD ได้ใช้เวลา 3 ปี ในการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาทางศาสนาสำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไอร์แลนด์ เพราะคนส่วนใหญ่ได้เรียนวิชาศาสนาในโรงเรียน แต่สำหรับผู้ใหญ่ที่ได้จบการศึกษาจากโรงเรียน เขาจะมีการศึกษาเรื่องศาสนาและความเชื่อต่อไปอย่างไร โดยการวิจัยนี้จะได้ศึกษาต่อถึงความเป็นไปได้ การพัฒนาและการค้นหาความเชื่อ

ผู้ค้นคว้าการวิจัยนี้ หรือ ดร.เบอร์นาแด๊ด สวีทแมน นักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย UCD กล่าวว่า
”เราต้องการศึกษาว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการศึกษาทางด้านศาสนาและความเชื่อของผู้ใหญ่ในคาทอลิกรวมถึงความเชื่ออื่น ๆ ด้วยเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าในอนาคตพวกเขาต้องการอะไร”

มีข้อสมมุติฐานว่าเราเรียนเรื่องความเชื่อหรือศาสนามาเป็นจำนวนมากที่โรงเรียน เมื่อเราจบการศึกษาไป เราคิดว่าการศึกษานั้นเพียงพอแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องศึกษาเพิ่ม เธอพบว่าในช่วงเทศกาลมหาพรตพวกผู้ใหญ่ก็ได้เข้าร่วมวจนพิธีกรรมหรือฟังรายการวิทยุจากผู้มีชื่อเสียงมาเล่าประสบการณ์ส่วนบุคคลกับพระเจ้า (Lent Talks) แต่เธอก็ยังพบว่ามีผู้ใหญ่บางกลุ่มต้องการเรียนรู้ในวิธีที่แตกต่างกันออกไป หรือเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองไม่เคยรู้มาก่อน

ดร.สวีทแมนชี้ให้เห็นว่าผู้ใหญ่กลุ่มนี้มีความกระหายที่จะเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความเชื่อของตัวเอง เธอพบว่าปัญหาข้อหนึ่งในการศึกษาทางด้านศาสนาและความเชื่อของผู้ใหญ่คือการขาดแคลนทักษะการสื่อสารทางภาษาที่ดีพอ เช่น เราจะวางตัวอย่างไรในประเทศไอร์แลนด์เมื่อเราบอกกับผู้คนว่าเรามีความเชื่อ หรือเมื่อเราพูดว่า”ฉันนับถือศาสนา…” แท้จริงแล้วหมายความว่าอย่างไร

ดร.สวีทแมนเน้นย้ำว่าในประเทศที่มีความเชื่อที่หลากหลายอย่างประเทศไอร์แลนด์ การสื่อสารประเภทนี้สำคัญมาก เพื่อที่ว่าคนอื่นจะได้รับทราบถึงค่านิยมของตัวเรา เคารพในสิทธิ์ตัวเรา เพื่อที่เราจะสามารถพัฒนาและรักษาความเชื่อนี้และส่งต่อไปยังรุ่นต่อไปได้

เมื่อถามว่าต้องการเห็นแผนงานอะไรจากการศึกษาค้นคว้านี้ เธอกล่าวว่าต้องการให้เกิดการสร้างชุมนุมขึ้นเพื่อที่จะได้รักษาและพัฒนาความเชื่อในชุมนุม แผนงานต่อจากนี้จะถูกต่อยอดด้วยหัวข้อที่ว่ากิจกรรมประเภทไหนที่สามารถส่งเสริมมชุมนุมเหล่านั้นได้

ดร.สวีทแมนกล่าวทิ้งท้ายว่าแผนงานที่จะเกิดขึ้นก็เปรียบเหมือนการโยนก้อนหินลงไปในน้ำแล้วก็หวังว่าผิวน้ำจะกระจายตัวออกไปได้กว้างและไกล

เขียนโดย Lydia O’Kane
แปลและเรียบเรียง โดย นางสาวเพ็ญพิชา กิจพานิช
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-06/irish-university-shines-spotlight-on-adult-religious-education.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *