Category: Catholic News

Catholic News
Pope_2017_2
คริสตชนต้องปฏิเสธการโกง …

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน การที่คริสตชนจะเป็นแสงสว่างส่องโลกและเป็นเกลือดองแผ่นดิน เราต้องเป็นอิสระจากการโกง  การหลีกหนีจากการโกง ต้องทำต่อเนื่องทุกวัน เพราะการโกงไม่มีวันจบสิ้น  นอกจากนี้ เรายังต้องปฏิเสธเมล็ดพันธุ์สกปรกที่เกิดจากความเห็นแก่ตัว ความอิจฉา และการนินทาเพราะสิ่งนี้ทำลายสังคมของเรา  ตอนท้าย สัตบุรุษร่วมเปล่งเสียง “วีว่า ปาปา” เพื่อให้กำลังใจพระสันตะปาปา หลังมีผู้ไม่ประสงค์ดีติดโปสเตอร์โจมตีพระองค์หลายแห่งทั่วกรุงโรม ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงกล่าวกับบรรดาศิษย์ว่า “ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดินและเป็นแสงสว่างส่องโลก” พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า – คริสตชนได้รับกระแสเรียกให้มอบรสชาติที่ดีให้กับชีวิตของตน และในเวลาเดียวกัน เรายังต้องหลีกหนีจากเมล็ดพันธุ์สกปรกอันเนื่องมาจากความเห็นแก่ตัว ความอิจฉา และการนินทา เมล็ดพันธุ์สกปรกเหล่านี้ทำลายโครงสร้างสังคมของเรา ทั้งที่สังคมนี้ควรจะเป็นสถานที่ซึ่งต้อนรับทุกคน ร่วมแบ่งปันความเป็นหนึ่งเดียวกัน และทำให้เกิดการคืนดีกัน – การจะเติมเต็มพันธกิจนี้

Catholic News
20170125_Pope_chiusura della settimana per l'unita'
พระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นประธานในการภาวนาคริสตศาสนสัมพันธ์

ช่วงเย็นวันพุธที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการภาวนาคริสตศาสนสัมพันธ์ โอกาสปิดสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน พิธีนี้จัดในมหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกำแพงกรุงโรม ท่ามกลางผู้แทนของพระศาสนจักรต่างๆ ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง พระสันตะปาปาตรัสว่า – นักบุญเปาโลเคยเบียดเบียนคริสตชน แต่แล้ว ท่านก็เปลี่ยนจากการเป็นคนที่เชื่อในความสามารถของตนเองและปฏิบัติตนตามธรรมบัญญัติอย่างเคร่งครัด มาเป็นคนที่กลับใจและศรัทธาต่อความรักของพระเจ้าผู้ทรงมอบพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ให้กับเรา – เหมือนกับนักบุญเปาโล เราแต่ละคนได้รับการอภัยโทษและรับความรักจากพระเจ้า เราถูกเรียกให้มาประกาศพระวรสารแห่งการคืนดีผ่านทางวาจา การดำเนินชีวิต และการทำตนเป็นประจักษ์พยานถึงชีวิตที่คืนดีกัน การคืนดีที่แท้จริงระหว่างคริสตชนจะบรรลุผลต่อเมื่อเราตระหนักถึงพระพรที่แต่ละคนมีและเรียนรู้พระพรนั้นจากคนอื่น เราตระหนักและเรียนรู้ด้วยความสุภาพและเชื่อฟัง โดยไม่ต้องให้ใครมาเรียนรู้จากเราก่อน – โอกาสครบรอบ 500 ปีที่ มาร์ติน ลูเธอร์ ปฏิรูปศาสนาคริสต์ คริสตชนต้องตระหนักถึงสิ่งที่เกิดในอดีตและต้องอย่าให้ตนเองจมปลักอยู่กับเรื่องเหล่านั้น คริสตชนต้องให้พระเจ้าบันดาลให้สิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้น จงเปิดตัวเองให้กับความหวังแล้วเราจะไม่ผิดหวัง – คริสตชนทุกนิกายควรใช้ประโยชน์ในทุกโอกาสที่พระญาณสอดส่องของพระเจ้านำเรามาพบกัน ในการสวดภาวนาและประกาศความรักของพระเจ้าร่วมกัน รับใช้ร่วมกัน เฉพาะอย่างยิ่ง รับใช้ผู้ที่ยากไร้และถูกทอดทิ้ง – ในความเป็นจริงแล้ว ความรักคือเครื่องยนต์ขับเคลื่อนงานคริสตศาสนสัมพันธ์ รักแท้ไม่ลบล้างความชอบธรรมที่แตกต่างของพระศาสนจักรต่างๆ แต่จะนำเราคืนดีกันและร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง

Catholic News
20170125_Pope_non disperare
อย่าหมดหวังในพระญาณสอดส่องของพระเจ้าเด็ดขาด…

ช่วงสายวันพุธที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน บทอ่านช่วงเริ่มพิธี เป็นเหตุการณ์ที่นางยูดิธพูดขอร้องประชาชนที่กำลังสิ้นหวังว่า อย่าหมดหวังในพระญาณสอดส่องของพระเจ้าเด็ดขาด พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า – แบบอย่างของสตรีคนนี้เปี่ยมด้วยปรีชาญาณและความกล้าหาญอย่างมาก เรื่องราวของนางยูดิธสอนเราให้วางใจในพระญาณสอดส่องของพระเจ้า สอนให้เราภาวนาและนบนอบต่อพระองค์ เราต้องตระหนักถึงพระประสงค์ของพระเจ้าและทำทุกสิ่งด้วยพลังของเรา เพื่อสนองตอบต่อความท้าทายที่เข้ามาหาเรา – บ่อยไหมที่ความเชื่อในพระเจ้าของเราสั่นคลอน บ่อยไหมที่เราแต่ละคนสิ้นหวังและถูกประจญล่อลวงให้สูญเสียความเชื่อ และมัวแต่คิดว่าเรื่องร้ายที่สุดต้องเกิดขึ้นแน่ๆ พ่อหวังว่า ความเชื่อของนางยูดิธจะเป็นแรงบันดาลใจให้เรามอบตนเองไว้กับพระบิดา เรามอบด้วยความวางใจและนบนอบต่อพระองค์ – พี่น้องที่รัก ขอให้ความหวังตามแบบฉบับคริสตชนเอาชนะความกลัว การวางใจในพระเจ้าหมายถึงการเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระองค์อย่างไม่มีเงื่อนไข พระเจ้าทรงทราบดีว่าเราเป็นอย่างไรและเราต้องวางใจในพระองค์ เพราะหนทางของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์จะทำนั้นมันแตกต่างกับเราสิ้นเชิง – ดังนั้น ขอให้เรามอบตัวเองไว้กับพระบิดาเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงนบนอบเชื่อฟังพระบิดาในสวนเกธเซเมนี พระเยซูตรัสว่า ‘ขออย่าให้เป็นไปตามความต้องการของลูก แต่ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดาเถิด’ หลังการเข้าเฝ้าจบลง พระสันตะปาปาทรงทักทายผู้มาเข้าเฝ้าอย่างเป็นกันเอง หนึ่งในนั้นได้แก่ “อาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์” นักแสดงชื่อดังและอดีตผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย โอกาสนี้ ชวาร์เซเน็กเกอร์ ได้ทูลพระสันตะปาปาเกี่ยวกับ “องค์กร R20” ซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้ง หน่วยงานนี้รณรงค์ลดก๊าซเรือนกระจกในหลายประเทศ รวมทั้งในแถบเมดิเตอร์เรเนียนด้วย

คริสต์มาสคือเรื่องเซอร์ไพรส์…

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน คริสต์มาสคือเรื่องเซอร์ไพรส์ที่พระเจ้าทรงละทิ้งความยิ่งใหญ่ และมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะอยู่ใกล้ชิดกับเรา ดังนั้น เราต้องเปิดใจต้อนรับพระองค์  ทรงกล่าวติดตลกกับสัตบุรุษที่ถวายเค้กวันเกิดให้พระองค์ว่า ในอาร์เจนตินา เขาถือกันว่า หากใครถูกอวยพรวันเกิดล่วงหน้า เท่ากับคนนั้นถูกแช่งให้พบกับเรื่องร้ายๆ ก่อนวันเกิดจริงจะมาถึง ช่วงสายวันพุธที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน วันนี้ พระสันตะปาปาทรงสอนคำสอนในหัวข้อความหวังตามแบบฉบับคริสตชน บทอ่านช่วงเริ่มพิธีวันนี้จากหนังสือประกาศกอิสยาห์ ใจความสำคัญว่า “เท้าของผู้นำข่าวซึ่งอยู่บนภูเขานั้นช่างงดงามจริง คือผู้นำข่าวที่ประกาศสันติภาพและผู้ที่นำข่าวอันน่ายินดี” (อิสยาห์ 52:7,9-10) พระสันตะปาปา ตรัสว่า – พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ช่วยเราให้เตรียมตัวสำหรับการสมโภชคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึง ผ่านทางการเปิดตัวเองเพื่อความหวังแห่งความรอดพ้นจากบาป ประกาศกอิสยาห์เรียกร้องบรรดาประชากรของพระเจ้าให้ชื่นชมยินดี เพราะพระเจ้าทรงอยู่ใกล้เราแล้ว พระองค์ทรงนำอิสรภาพจากการถูกเนรเทศและนำพันธสัญญาของการรื้อฟื้นและช่วยให้รอดมามอบให้ผู้ที่เชื่อในพระองค์… read more…

Catholic News
02_Pope Francis
CH_Pope with the poors

  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาให้กับคนเร่ร่อนและคน สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาให้กับคนเร่ร่อนและคนจนโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม  พร้อมย้ำ คนยากจนและคนเร่ร่อนเป็นคนเหมือนกับเรา พวกเขาไม่ใช่คนไร้ค่าอย่างที่หลายคนมองแบบเหยียดหยาม  ทรงชี้ วัฒนธรรมทิ้งขว้างที่กำลังระบาดในยุคนี้ เป็นบ่อเกิดของความแข็งกระด้างทางจิตใจซึ่งทำให้เราสนใจแต่วัตถุสิ่งของที่ทำประโยชน์ให้ตัวเองท่านั้น  ทรงเตือน ต่อให้เป็นบ้านของคนรวย มันก็จะไม่มีวันสงบสุข ตราบใดที่บ้านของเขายังขาดความยุติธรรม ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2016 สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ให้กับคนเร่ร่อนและคนจนกว่า 6,000 คนที่ได้รับเชิญให้มาร่วมพิธีโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยนี่เป็นมิสซาสุดท้ายของปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมที่พระสันตะปาปาถวายให้กับกลุ่มต่างๆ ส่วนสัปดาห์หน้า พระสันตะปาปาจะถวายมิสซาสมโภชพระเยซูกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ซึ่งจะมีการสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ และพระสันตะปาปาจะปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมด้วย สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า – คนยากจนและคนเร่ร่อนควรได้รับการพิจารณาเป็นคนเหมือนกัน พวกเขาคือคนที่สัมผัสได้ พวกเขาไม่ใช่คนไร้ค่า ตรงกันข้าม พวกเขาก็เป็นคนและเป็นคนที่มีคุณค่าด้วย – สิ่งที่อันตรายต่อวัฒนธรรมในยุคนี้ก็คือวัฒนธรรมทิ้งขว้าง นี่คืออาการของความแข็งกระด้างทางจิตใจ มันเกิดเมื่อเราสนใจแต่วัตถุสิ่งของที่ทำประโยชน์ให้เราเท่านั้น อาการนี้จะทำให้เรามองข้ามและไม่สนใจเพื่อนพี่น้องที่เราควรจะรักเขา โรคนี้คือบ่อเกิดของความขัดแย้งอันน่าสลดแห่งยุคนี้ มันมีพัฒนาการไปเรื่อยๆ  

Catholic News
01_pope Francis
CH_Pope in holy forest

Pope Francis ทรงถวายมิสซาระลึกถึงดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ  โป๊ปฟรังซิส: “เวลาไปสุสาน ความรู้สึกของคริสตชนคือเศร้าผสมกับมีความหวัง” สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาระลึกถึงดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ  พร้อมแบ่งปัน เวลาไปสุสาน ความรู้สึกของคริสตชนมี 2 แบบคือเศร้าและมีความหวัง เศร้าที่คนรักจากไป แต่เรามีความหวังว่าเราจะกลับคืนชีพเหมือนพระเยซู  ทรงย้ำ ไม่ช้าก็เร็ว เราก็จะต้องเดินไปสู่ความตายเหมือนคนที่เรารักได้เดินไปก่อนแล้ว  ช่วงเย็นวันพุธที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาระลึกถึงดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ พิธีนี้จัดที่สุสานฟลามินิโอ กรุงโรม ช่วงเริ่มต้นพิธี พระสันตะปาปาทรงไปวางดอกไม้และภาวนาหน้าหลุมศพหลายหลุมด้วย สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนแบบสั้นๆ ว่า – ความรู้สึกเวลาเรามาที่สุสาน มี 2 แบบ อย่างแรกคือเศร้า อย่างที่สองคือมีความหวัง สุสานคือสถานที่แห่งความเศร้าโศก มันเตือนใจเราเกี่ยวกับคนที่เรารักซึ่งจากไป ทำนองเดียวกัน มันเตือนใจเราถึงเรื่องภายภาคหน้าหรือชีวิตหลังความตาย ในช่วงเวลาแห่งความเศร้า เราได้นำดอกไม้ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความหวังมาวางไว้หน้าหลุมศพ ถ้าพ่อไม่ได้พูดเกินไปนัก ดอกไม้คือเครื่องหมายแห่งการฉลอง แต่เราจะยังไม่ฉลองตอนนี้  

Catholic News
03
Pope Francis thanks Church in Poland for World Youth Day

(Vatican Radio) The Bishops Conference of Poland has released the text of a letter sent by Pope Francis to thank the country for the reception he received last month duringWorld Youth Day. In the letter, Pope Francis told the Church in Poland he was “deeply moved by your strong faith and the unwavering hope that […]

Catholic News
04
Pope Francis: life is no video game, the goal of salvation is serious

(Vatican Radio)  Pope Francis on Sunday said “life is not a video game or a soap opera; our life is serious and the goal to achieve is important: eternal salvation.”  Speaking to pilgrims gathered for the Angelus prayer in St. Peter’s Square, the Pope focused on the theme of eternal salvation and referred to the […]

Catholic News
05
Pope issues motu proprio on new Laity, Family, and Life dicastery

(Vatican Radio) On Wednesday, the Vatican released a motu proprio by Pope Francis which officially establishes the new dicastery on the Laity, Family, and Life. Listen to Ann Schneible’s report. “For many centuries, the Church, a caring mother, has had care and respect for the laity, the family, and life, manifesting the love of the […]