เยี่ยมหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง

01

วันพฤหัสบดีที่ 26  ตุลาคม 2003 – วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2003  ตอนเช้า หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ หมู่คณะเอาซีลีอุม ได้ต้อนรับซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ซึ่งมาเยี่ยมหมู่คณะประจำปี โดยซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี มอบมาลัยกรและกล่าวต้อนรับ สมาชิกและพนักงาน ร้องเพลงต้อนรับ   จากนั้นท่านได้นำมาลัยกรไปมอบถวายแด่แม่พระที่สนามหน้าบ้าน การมาเยี่ยมเยียนสมาชิกในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกซึ่งนำความสุข ความยินดีมาให้กับทุกคน ซิสเตอร์ทองอยู่มาอยู่ท่ามกลางเราในฐานะผู้แทนของพระมารดามารีย์ เราจึงขอบคุณพระนางด้วยบทเพลง il canto dell’Ave Maria.
ช่วงค่ำ ซิสเตอร์ทองอยู่ ได้พบปะพนักงานและนักศึกษา โดยกล่าวทักทายให้กำลังใจเพื่อปลุกเร้าให้พวกเขารับคุณลักษณะของเยาวชนซาเลเซียน: ทำงานด้วยความขันแข็ง มีความกตัญญู ความยินดี ขยัน ศรัทธา และเป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์ของสังคม  ในวันปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ มีการสวดสายประคำเพื่อมนุษยชาติทั้ง 5 ทวีป เพื่อให้โลกมีสันติภาพ โดยสวดพร้อมพนักงาน นักศึกษาในหอพัก และสัตบุรุษที่มาร่วมสวดภาวนาด้วยความศรัทธา    …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *