เยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก

5 (Large)

วันที่ 22-25 ตุลาคม 2023  ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เยี่ยมสมาชิกในหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก  ซึ่งเป็นการเยี่ยมประจำปี   สมาชิกทุกคนในหมู่คณะอยู่พร้อมหน้ากันและต้อนรับการมาถึงของท่านด้วยความยินดีด้วยพวงมาลัยกร   ในเช้าวันที่ 22 ตุลาคม 2023  หมู่คณะร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์พร้อมกับสัตบุรุษ โดยคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนเป็นประธาน    หลังพิธี ซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล อธิการิณี กล่าวแสดงความยินดี และต้อนรับการมาเยี่ยมอย่างเป็นทางการของซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล  ตัวแทนสัตบุรุษได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ท่านเช่นกัน    นอกจากนั้น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของกลุ่มคริสตชนชาวเกาหลีในประเทศไทย  หมู่คณะได้รับเชิญร่วมงานฉลองในพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดของคริสตชนชาวเกาหลี   และยังมีสมาชิกจากหมู่คณะใกล้เคียงที่ได้มาร่วมฉลองพร้อมกับพวกเขาด้วยความยินดี

เนื่องในเดือนแม่พระแห่งสายประคำ  ทุกวันช่วงเย็น บรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะมีการสวดสายประคำพร้อมกับพนักงานในบ้าน  รวมทั้งสัตบุรุษที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่ได้มาร่วมสวดกับบรรดาซิสเตอร์ด้วยความรักศรัทธาต่อแม่พระ
ในวันที่ 25  ตุลาคม 2023  หมู่คณะซิสเตอร์พร้อมด้วยซิสเตอร์ทองอยู่ เดินทางไปพักผ่อนที่สวนนงนุช  พัทยา ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสดชื่นและผ่อนคลาย  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *