ประชุมออนไลน์ อบรม – ฝ่ายงานธรรมทูต ธมอ

onlines1 (1)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2023    ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ประสานงานแขวง ฝ่ายงานธรรมทูต  เข้าร่วมการประชุมอบรมออนไลน์ ร่วมกับฝ่ายงานธรรมทูตพร้อมกับผู้ประสานงานแขวงต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย  โดยมีซิสเตอร์รูธ เดล ปีลาร์ โมรา ที่ปรึกษากลางฝ่ายงานธรรมทูตและทีมผู้ประสานงานส่วนกลาง  ได้จัดอบรมออนไลน์ให้กับผู้ประสานงานแขวงต่าง ๆ ตามแนวทางของสมัชชาครั้งที่ 24 ที่ได้นำเสนอการปลุกเร้าใจด้านการอบรมเป็นพิเศษ  การพบปะผู้ประสานงานฝ่ายงานธรรมทูตแต่ละทวีป  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2023 ที่ผ่านมา  หัวข้อ ในครั้งนี้คือ  อาสาสมัครธรรมทูต    (Il volontariato missionario)  เป็นกระแสเรียกหนึ่งของฆราวาส อดีตอัครธิการคณะซาเลเซียน  Don Pascual Chavez   ให้การอบรมเกี่ยวกับจิตตารมณ์ธรรมทูตของคณะซาเลเซียน  และ ซิสเตอร์โมนาลิซ่า แบร์นาดิโน มาคาโด (suor Monaliza Bernardino Machado) ได้แบ่งปันประสบการณ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์ธรรมทูต  ที่แขวง Nossa Senhora Aparecida  (BAP)

จากนั้นซิสเตอร์รูธ เดล ปีลาร์ โมรา ได้กล่าวทักทายและเชื้อเชิญให้ทุกคนพิจารณาไตร่ตรองถึงหัวข้อของสมัชชาครั้งที่ 24 “การอยู่” เพื่อก่อให้เกิดชีวิต  เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งที่จะส่งเสริมการเป็นอาสามัครธรรมทูต   หมายถึงการไปเจริญชีวิตที่นั่น สำคัญเพียงใดในฐานะที่เราเป็น ธมอ ฆราวาสชาย – หญิงที่ได้รับเรียกจากพระเจ้าให้ก้าวเดินไปด้วยกันเยี่ยงธรรมทูต ในศีลล้างบาปเป็นดังของขวัญที่จะตอบสนองต่อพระเจ้า เพราะความรักของพระองค์ผลักดันเราให้ออกจากตัวเองเพื่อไปพบปะกับผู้อื่นเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตในพระเยซูคริสตเจ้าร่วมกัน

Don Pasqual Chavez  ได้แบ่งปันว่า “การรับใช้โดยสมัครใจอยู่เหนือสิ่งอื่นใด นั่นคือ ไฟแห่งความศักดิ์สิทธิ์‘ ซึ่งควรแทรกซึมอยู่ในการกระทำทั้งหมดของเรา อาสาสมัครดำเนินชีวิตโดยปราศจากการแบ่งแยกระหว่างความเห็นแก่ตัวและความเอื้ออาทร  ระหว่างทัศนคติที่ไม่ให้เกียรติและการบริจาคให้ผู้อื่น ความปรารถนาดีที่จะให้ความหมายกับชีวิตของตนเองเสมอ ซึ่งเป็นรากเหง้าที่แท้จริงของทุกการกระทำ “ท่านสรุปโดยกล่าวว่า “เราไม่ใช่คนใจบุญแต่เป็นธรรมทูตที่เปิดเผยว่าพระเจ้าคือความรัก การมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในความต้องการและความทุกข์ทรมานของผู้อื่นจึงกลายเป็นการมีส่วนร่วมในตัวเอง: เพื่อที่ว่าของกำนัลจะไม่ทำให้ผู้อื่นอับอาย ฉันต้องให้เขาไม่เพียงแต่ของของฉันเท่านั้น แต่ตัวฉันเองด้วย ฉันต้องอยู่ในของขวัญของฉัน บุคคล. ความรักและกฎแห่งของประทานอันเป็นสากลซึ่งเกิดจากความรักเป็นหนทางที่สมบูรณ์แบบที่สุด สูงส่งที่สุด และพัฒนามากที่สุดในการออกจากตัวตน

การประชุมออนไลน์ครั้งนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มและให้ความหมายเกี่ยวกับคำว่า “อาสาสมัคร” ตามความคิดเห็นของแต่ละคน  บรรยากาศเป็นแบบพี่น้องมีความหลากหลาย ที่เห็นถึงความเรียบง่ายในการดำเนินชีวิตในความเป็นพี่น้องกัน เราได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ที่ดีจากสมาชิกที่ทำงานในส่วนต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลก และในขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของการออกไปเดินเคียงข้างเยาวชน  เป็นผู้มีความหวังทวีคูณด้วยใจ ด้วยมือ ด้วยสายตาและด้วยหูของเราที่คอยฟังเสียงของพวกเขาด้วยความเอาใจใส่และอย่างใกล้ชิดเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *