พิธีศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรก วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง

01

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2023  บิชอป ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ ที่วัดวิสุทธิวงศ์ โพนสูง และโปรดศีลกำลังแก่เยาวชนจำนวน 56 คน โปรดศีลมหาสนิทครั้งแรก แก่เยาวชนอีกจำนวน 41 คน ซึ่งมาจาก 6 วัด ได้แก่ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง, วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ โพนสูง, วัดอัครเทวดาราฟาแอล ท่าบ่ม, วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราช, วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง และวัดนักบุญเปาโล สว่างแดนดิน รวมทั้งสิ้น 97 คน  โอกาสนี้ พระคุณเจ้าทำการเสก และมอบสายประคำ เป็นที่ระลึกให้แก่บรรดาผู้เข้าพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *