รับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลังที่อุดรธานี

01

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์  2023   ฝ่ายงานคำสอนโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้นำนักเรียนจำนวน 17 คน  เข้าร่วมพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และรับศีลกำลัง ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี  โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธี   หลังพิธีตัวแทนนักเรียนได้กล่าวแสดงความขอบคุณพระคุณเจ้า    คุณพ่อสุรพงษ์  ลาบุดดี เจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ   คณะซิสเตอร์ครูคำสอนที่ได้อบรมเอาใจใส่และติดตามชีวิตคริสตชนของพวกเขาด้วยความรัก   ความห่วงใยของบิดามารดา แม่ทูนหัวมีความชื่นชมยินดีและมีความสุขที่ลูกหลานได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้

หลังพิธี บิชอปลือชัย ธาตุวิสัย ได้เสก และมอบสร้อยคอ สายประคำ พร้อมใบรับรองศีลศักดิ์สิทธิ์แก่นักเรียน ขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนช่วยเหลือพิธีรับศีลของนักเรียนและการเตรียมจิตใจของพวกเขา ขอพระเป็นเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *