“ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ เราขอบคุณพระองค์”

IMG_5742 (Large)

หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ จัดงานวันแห่งการขอบคุณระดับหมู่คณะขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2023 ในหัวข้อ “ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ เราขอบคุณพระองค์”  โดยตลอดเดือนได้มีการตระเตรียมใจด้วยการภาวนาอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มต่าง ๆ ในบ้าน นอกจากนี้ในเย็นวันที่ 29 มกราคม คณะซิสเตอร์ นักเรียน – นักศึกษาหอพักหญิงเอาซีลีอุม และพนักงานได้ร่วมกันขอบคุณซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี ด้วยการแสดงชุดต่าง ๆ ในบรรยากาศแห่งความรักรู้คุณ ร่าเริงยินดี และการเป็นพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน

โอกาสนี้ บาดหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ซดบ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2023

จึงกล่าวได้ว่า “ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ เราขอบคุณพระองค์”  เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรทั้งมวล…ขอบคุณผู้มีพระคุณทุกระดับ…ขอบคุณคณะผู้ใหญ่ เฉพาะอย่างยิ่ง ขอบคุณซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี ผู้เป็นตัวแทนของพระเจ้าท่ามกลางเรา และพิเศษ ขอบคุณซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ซึ่งปีนี้ท่านอยู่ท่ามกลางเรา   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *