สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก และฉลองกตัญญู

01

วันที่ 31 มกราคม 2023   หมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง ทำสมโภชคุณพ่อบอสโก บิดาผู้ตั้งคณะและศูนย์ร่วมใจแห่งจิตตารมณ์ซาเลเซียน  พร้อมกับทำฉลองวันกตัญญูระดับบ้านและโรงเรียนด้วย ซึ่งคุณพ่อบอสโกเป็นผู้ริเริ่มวันฉลองอันงดงามนี้  โอกาสนี้ ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ อธิการิณี ซึ่งเป็นผู้แทนของท่านท่ามกลางเรา เป็นผู้สืบสานประเพณีนี้ให้กระจ่ายคุณธรรมอันเป็นหลักในการเจริญชีวิตไปยังทุกคนในโรงเรียน   หมู่คณะได้เลือกสัญลักษณ์ของการฉลอง คือ บ้าน เพราะบ้านคือศูนย์กลางแห่งพลัง กำลังใจ และมอบความรัก ความสุขให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยม   คุณพ่อ ยอห์น ลิสซันดริน เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในวันฉลอง  พร้อมทั้งส่งคำภาวนาแห่งความรู้คุณของสมาชิกทุกคนไปยังผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีพระคุณต่อบ้าน โรงเรียน และเราแต่ละคน โดยมีนักเรียนประจำ กลุ่มเลารา คณะครู พนักงาน บรรดาซิสเตอร์ ร่วมใจกันภาวนา มีการฉลองพร้อมกับนักเรียน ด้วยการแสดง การแสดงความขอบคุณแก่คณะครูที่ทำงานกับเรามายาวนาน และปิดการฉลองด้วยการเลี้ยงอาหารเย็นพร้อมกับคณะครูและพนักงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *