ฉลองแม่พระนิรมลกับครอบครัวซาเลเซียน

07 (Large)

เย็นวันที่ 7 ธันวาคม 2020  หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชนจากศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน และเยาวชนกลุ่มธิดารักษ์ ร่วมฉลองแม่พระนิรมลทินพร้อมกับสมาชิกครอบครัวซาเลเซียน ณ บ้านซาวีโอ สามพราน   คุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านซาเลเซียน เป็นประธานในพิธีสวดภาวนาทำวัตรเย็นโอกาสสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล  หลังจากการภาวนา มีการแสดงเทิดเกียรติแม่พระจากกลุ่มต่าง ๆ ในครอบครัวซาเลเซียน  ประกอบด้วยการขับร้องเพลงประสานเสียง จินตลีลา ละครเวที และการแสดงความรักศรัทธาต่อแม่พระอย่างสร้างสรรค์ สร้างบรรยากาศวันฉลองให้มีความหมายมากยิ่งขึ้นด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันในความเป็นกันเองแบบครอบครัวซาเลเซียน …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *