ธมอ เฉลิมฉลองครบรอบการปฏิญาณตนเป็นนักบวช

01

วันที่ 5 สิงหาคม 2020 เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีสำหรับสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ทั่วโลก สมาชิกในคณะร่วมใจขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงประทานพระพรแห่งกระแสเรียกนักบวชในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
และขอบพระคุณพระนางมารีย์ ผู้เป็นมารดาและอาจารย์ที่ค้ำจุนความซื่อสัตย์ในกระแสเรียก
ในปีนี้ ธมอ แขวงไทย ทำฉลองโอกาสพัชรสมโภชของ ซิสเตอร์ อาเดไลเด ซูแปร์ติโน ครบ 60 ปี   โอกาสสุวรรณสมโภชของ ซิสเตอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ  ซิสเตอร์ มารีอา นันท์ อินมียืน และ ซิสเตอร์ เทเรซา จินตนา จันทร์ประสิทธิ์ ครบ 50 ปี แห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวชในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
ในโอกาสนี้ ทางคณะได้รับเกียรติจาก บิชอป โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขเขตศาสนปกครองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมด้วย บิชอป โยเซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขเขตศาสนปกครองอุดรธานี และบาดหลวง เทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน  คณะสงฆ์-นักบวช  ญาติพี่น้อง คณะครู ศิษย์เก่า เยาวชน และสัตบุรุษ ได้ร่วมในพิธีโอกาสเฉลิมฉลองด้วยความชื่นชมยินดี  ณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน
ผู้ทำฉลองได้เลือกสัญลักษณ์ “ตะเกียงน้ำมัน”  เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความซื่อสัตย์ในชีวิตนักบวช  ดุจหญิงพรหมจารีในพระวรสารที่หมั่นเติมน้ำมันแห่งกิจการดีในการรับใช้พระเจ้าด้วยความมานะพากเพียร
ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน 50 ปี และ 60 ปี บนเส้นทางแห่งกระแสเรียก  เป็นการมอบหมดทั้งชีวิตให้กับพระเจ้า เหมือนน้ำมันที่กลายเป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้ตะเกียงเกิดแสงสว่างสำหรับผู้ที่อยู่รอบข้าง …more photo…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *