ธมอ เข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 2

07

วันที่ 28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2020   ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 21 คน เข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 2 ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดย บิชอป โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  ประมุขเขตปกครองสุราษฎร์ธานี เป็นผู้เทศน์เตรียมจิตใจ ท่านได้ใช้การไตร่ตรองเกี่ยวกับบทเทศน์จากพระวรสารนักบุญยอห์น ซึ่งท่านได้รวบรวมไว้ในหนังสือบทเทศน์ 2 เล่ม คือ “ความเชื่อ ศรัทธาที่ท้าทาย” และ “…กว่าจะเชื่อได้”   ตลอดระยะเวลาของการเข้าเงียบ สมาชิกได้ดื่มด่ำในการอ่านพระวาจาพระเจ้า รับฟังและรำพึงไตร่ตรอง จนมีความเข้าใจพระวาจาพระเจ้า ทำให้พระวาจาเป็นพลังหนุนชีวิต ประดุจพลังแห่งความเชื่อที่หนุนปีกนกอินทรีให้กางปีกออกด้วยพละกำลังเพื่อบินขึ้นสู่ที่สูง ดังสัญลักษณ์ของท่านนักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสาร  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *