พระพรแห่งครอบครัวคริสตชนใหม่…

DSC01621

วันที่ 19 มิถุนายน 2020 หมู่คณะนารีวุฒิ บ้านโป่ง ร่วมกันสมโภชพระดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า โดยบาดหลวง ยอห์น เลสซันดริน ซดบ. เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ได้มีพิธีโปรดศีลล้างบาป ศีลกำลัง และศีลสมรส ให้กับนายมานิตย์ ศานติกันทร และนางสาวตมิสา สุจิรพจีกุล ซึ่งเป็นพนักงานประจำของเรา ในวันนี้หมู่คณะและเพื่อนผู้ร่วมงานได้มาร่วมแสดงความยินดีสำหรับพระพรที่พวกเขาได้รับในการเป็น “คริสตชนใหม่” แม้นผู้ร่วมพิธีในปีนี้จะมีจำนวนน้อย อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตาม แต่บรรยากาศของการเฉลิมฉลองก็เป็นไปอย่างศรัทธาและเปี่ยมด้วยความรักกตัญญูต่อดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า …more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *