พักผ่อนประจำปี…

MU_gita2017 (8)

ระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2017 สมาชิกหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้ร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าสำหรับธรรมชาติที่งดงาม และสิ่งสร้างที่ประเสริฐของพระองค์ พร้อมกับอากาศที่หนาวเหน็บ ที่เขตจังหวัดเชียงรายและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสการพักผ่อนประจำปี …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *